Rappaus

Arkkitehtuuri

Rapattuja julkisivupintoja valitaan yleensä rakennukseen, jolle on asetettu korkeat ulkonäkövaatimukset. Hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi rappauksen teknisten ominaisuuksien tulee sopia yhteen asetettujen ulkonäkötavoitteiden kanssa ja päinvastoin. Rappauslaasti on helposti muotoutuva, plastinen materiaali, joten se mahdollistaa julkisivuihin erilaisten muotojen tekemisen.

Rappauksen struktuurilla ja värillä on suuri vaikutus sekä rakennuksen ulkomuotoon että julkisivun lopulliseen ulkonäköön. Rappauspinta voidaan käsitellä karkeaksi tai sileäksi useilla eri työtavoilla. Rapparin ammattitaidolla ja ”käsialalla” on suuri merkitys pinnan ulkonäölle ja tasaisuudelle. Rappauksen ulkonäköä ja karkeutta säädellään myös kiviaineksen koolla. Rappari ja suunnittelija varmistuvat yhteisestä ulkonäkötavoitteesta parhaiten työmallien avulla.

Rappauksen väri voidaan tehdä maalaamalla tai värjätyllä pintalaastilla. Arkkitehti valitsee usein lopullisen pinnan struktuurin ja värin paikan päällä, jossa ympäröivä värimaailma ja todelliset valaistusolosuhteet ovat läsnä.

ULKONÄKÖ JA TEKNINEN TOIMIVUUS

Rappauksen eri yksityiskohdilla ja erityisesti sadevesien hallitulla johtamisella on keskeinen merkitys julkisivun ulkonäköön sekä rappauksen kestävyyteen. Rappauksen liittyminen räystääseen, sokkeliin, parvekerakenteisiin, ikkunoihin sekä julkisivun mahdollisiin muihin materiaaleihin kuten mahdollisiin muurauksiin, kuorielementteihin, levytyksiin tai panelointeihin on suunniteltava huolellisesti. Suunnittelussa on otettava huomioon sekä ulkonäkö että tekninen toimivuus.

Erilaiset julkisivuun kiinnitettävät osat, kuten valaisimet, tikkaat, kaiteet, lipputangot, syöksytorvien kiinnikkeet yms., on ratkaistava niin, ettei vesi kulkeudu niitäkään pitkin rappaukselle. Paikoin vesien kulkua ohjataan pellityksin, joiden tekninen toimivuus ja esteettiset mittasuhteet on saatava toteutumaan yhtäaikaisesti.

Rapatun julkisivun ulkonäkötavoitteisiin pääsemiseksi suunnittelijan tulee suunnitelma-asiakirjoissa määritellä ne tekijät, joilla tavoitellaan rakennuksen ja rakenteiden kauneutta, kestävyyttä ja toimivuutta.