Rappaus

Kosteustekninen toiminta

Sadeveden pääsyä seinärakenteen sisään ei ole mahdollista täysin estää. Tällöin on tärkeää, että varmistetaan kosteuden mahdollisimman nopea poistuminen rakenteesta.

Julkisivun pintakäsittely vettä hylkivällä pinnoitteella vaikeuttaa sadeveden imeytymistä materiaaliin, mutta myös hidastaa rakenteen kuivumista ulospäin. Tiivis, vettä hylkivä pinnoite nopeuttaa myös vesikalvon syntymistä julkisivupinnalle. Rapatuissa julkisivuista tämä saattaa johtaa julkisivun pakkasrapautumiseen.

Rappausalustan vaikutus kosteustekniseen toimivuuteen

Rappauksen ja rappausalustan huokoisuus vaikuttaa veden imeytymiseen ja kuivumiseen rakenteessa. Suuret huokoset imevät vettä nopeammin kuin pienet eli materiaali kastuu nopeasti.

Massiivinen ulkoseinärakenne sitoo hyvin kosteutta.Seinärakenteen kuivuminen tapahtuu rakenteen ulkopinnasta ulospäin.

Kuorimuurirakenne voi voimakkailla ja pitkäkestoisilla viistosateilla kastua kokonaan. Tällöin sadevesi valuu tuuletusraossa kuorimuurin taustapintaa pitkin alaspäin. Kuorimuurin vedenimukyky on siten rajallinen. Kuorimuurirakenne kuivuu nopeasti, sillä kuivuminen voi tapahtua sekä julkisivupinnasta että kuorimuurin taustapinnalta tuuletusrakoon.

Rappauskerroksen vaikutus kosteustekniseen toimivuuteen

Paksun rappauksen kastuminen ja kuivuminen kestävät pidempään kuin ohuen. Kastumiseen ja kuivumiseen vaikuttavat oleellisesti käytetyt laasti- ja rappausalusta yhdistelmät sekä rappaustyypit.

Paksulla kaksi- tai kolmikerrosrappauksella on mahdollista vähentää alustaan imeytyvän veden määrää. Ohuet ja läpäisevät yksikerrosrappaukset kastuvat suhteellisen nopeasti kokonaan läpi eivätkä vähennä alustaan imeytyvän veden määrää.

Härmehtiminen

Sementti- ja kalkkisementtilaasteja käytettäessä rappauksen pinnassa voi esiintyä materiaalien kuivumisesta johtuvaa vaaleaa härmettä. Härme voidaan jakaa vesiliukoiseen alkalihärmeeseen ja kalsiumkarbonaattia sisältävään kalkkihärmeeseen.

Alkalihärme on vesiliukoista sementissä aina esiintyvää alkalisuolaa, joka otollisissa olosuhteissa suotautuu valkoiseksi kerrokseksi rappauksen pintaan tuoreen laastin kuivuessa. Suurin osa sementin alkalisuoloista peseytyy pois sateella. Loppu voidaan tarvittaessa poistaa rappauspintaa vaurioittamatta kevyellä harjauksella.

Kalkkihärme muodostuu sementtiä sisältävän rappauksen pintaan ilman sisältämän hiilidioksidin reagoidessa sementin kalsiumhydroksidin kanssa. Syntyvät suolat ovat vesiliukoisia ja kiteytyvät rappauspintaan kalkkikiveksi veden haihduttua. Kiteydyttyään kalkkihärme ei kuitenkaan lähde pois pelkällä vesipesulla, vaan vaatii tehokkaan vesihiekkapesun. Vesihiekkapesu saattaa kuitenkin vaurioittaa rappauspintaa.

Rappauspinnan härmehtimistä voidaan vähentää pinnoittamalla julkisivu suotuisissa olosuhteissa sekä suojaamalla rappauspinnat valuvalta sadevedeltä.