Rappaus

Rappausten korjaus

Rappausten korjaussuunnittelu vaatii hyvää teknisten asioiden osaamista. Rakennuksen arkkitehtuuriin ei yleensä rappauskorjauksissa puututa kuin siltä osin, mitä liitosten ja detaljien toimivaksi saaminen vaativat.

Korjaustavan valintaan vaikuttavat muun muassa rakenteiden vauriot, rasitusolot, alustarakenne ja pintakäsittelyt. Huomioon kannattaa ottaa myös korjauksen käyttöikä.

Kuntotutkimus

Vanhan rakenteen kunnon tutkimiseen liittyy aina epävarmuutta, sillä rakenteiden kuntoa kuvaavat tiedot kerätään otoksina ja rakenteen ominaisuudet ja kunto vaihtelevat rakenteen eri osissa. Systemaattisessa kuntotutkimuksessa pyritään keräämään tietoja mahdollisimman monesta tietolähteestä, kuten suunnitteluasiakirjoista ja näytteenotoin.

Usein julkisivun kunnosta saadaan riittävän luotettava käsitys huolellisesti tarkastelemalla ja yksinkertaisten kenttätutkimusmenetelmien avulla.

Kuntotutkimuksessa kiinnitetään huomiota muun muassa alustan rakenteeseen ja vaurioihin, rappauksen tyyppiin, lujuuteen ja vaurioihin, muodonmuutoksiin, liikkeisiin ja halkeiluun, pinnoitteeseen, kosteustekniseen toimivuuteen sekä lämmöneristykseen.

Rapatun julkisivun korjaustavat

Rapatun julkisivun korjausvaihtoehtoja ovat pinnoituskorjaus, paikkaus- ja pinnoituskorjaus, rappauspinnan purkaminen ja uusiminen, peittävä korjaus sekä rappausalustasta aiheutuvien vaurioiden korjaus.

Rappauksen pinnoituskorjaukset voidaan jakaa kevyeen pinnoituskorjaukseen ja suojaavaan pinnoitukseen.

Korjaustavan valinta riippuu aina ensisijaisesti rakenteen teknisestä kunnosta.

Pinnoitekorjauksissa vanha rakenne säilyy ennallaan ja vaurioituminen pyritään pysäyttämään erilaisilla pinnoitteilla ja kosteusteknisen toiminnan parantamisella. Suojaavilla pinnoituksilla pyritään vähentämään rappauspinnan likaantumista tai vähentämään rappaukseen imeytyvän sadeveden määrää.

Paikkaus- ja pinnoituskorjauksissa vanha rakenne säilyy pääosin ennallaan. Rappauksen vauriot korjataan ja rakenne pinnoitetaan uudelleen. Yleensä rappauksen vaurioitumisen syynä on kosteustekniset puutteet, jotka on myös korjattava tässä yhteydessä.

Rappauspinnan uusimiskorjauksessa vanha rappaus puretaan rappausalustaan saakka kokonaan, alustan vauriot korjataan ja rappaukset tehdään kokonaan uudelleen. Myös koko rappauksen uusimisessa rakenteen kosteusteknisen toiminnan varmistaminen ja puutteiden korjaaminen on korjauksen pitkäikäisyyden kannalta tärkeää.

Peittävässä korjauksessa vanha vaurioitunut rappaus peitetään uudella pintarakenteella. Verhousrakenteeseen kuuluu yleensä myös lisälämmöneristys, joka sijoitetaan niin ikään vanhan rakenteen ulkopuolelle. Vaurioituneita alueita ei tarvitse poistaa, mikäli ne ovat kiinni alustassaan.

Rappausalustasta aiheutuvien vaurioiden korjaus käsittää ensisijaisesti rappausalustan vaurioiden korjaamisen sekä alustan liikkeistä aiheutuvan rappauksen vaurioiden syiden poistamisen. Alustakorjausten jälkeen rappauspinnat uusitaan tai korjataan soveltuvalla eristerappauksella.

Peittävällä korjauksella tarkoitetaan vaurioituneen julkisivun peittämistä lämmöneristeellä ja uuden eristerappauksen tekemistä lämmöneristeiden päälle.

Rapautuneen julkisivurappauksen pintaan kiinnitetään lämmöneristeet, jonka pinta rapataan. Lämmöneristeet kiinnitetään myös mekaanisesti alustaan.

Lisätietoa julkaisussa: