Rappaus

Tuotehyväksynnät ja testaus

Eristerappausjärjestelmien vaatimuksia on esitetty ohjeessa ETAG 004, External thermal insulation composite systems with rendering. Ohjeen mukaisesti tarkasteltava eristerappausjärjestelmä tulee testata kokonaisuutena sekä erikseen tiettyjen ominaisuuksien osalta materiaalikohtaisesti.

Ohutrappaus-eristejärjestelmille on mahdollista hakea CE-merkintää ETA-hyväksynnän kautta.

Myös paksurappaus-eristejärjestelmille tullaan esittämään yleiset vaatimukset ETAG 004:ssä, joten rappausjärjestelmän toimivuus tulee varmistaa vastaavalla menettelyllä kuin ohutrappaus-eristejärjestelmissä. Järjestelmävaatimuksia sovelletaan myös tuulettuville levyrappauksille.

Laastien pakkasenkestävyyden testaus

Suomalaisissa luonnonolosuhteissa ETAG 004:n mukainen laastien ja rappausjärjestelmän pakkasenkestävyyden testaus ei ole riittävä. Sekä ohut- että paksurappaus-eristerappausjärjestelmän tulee täyttää sekä laastien että koko järjestelmän pakkasentestausvaatimukset.