Rappaus

Eriste- ja levyrappaukset

Eristerappaus tarkoittaa lämmöneristeen päälle tehtävää rappausta. Eristerappauksessa laastikerrokset levitetään suoraan rappausjärjestelmään soveltuvien lämmöneristeiden, mineraalivillan tai solumuovin, päälle. Eristerappausjärjestelmät ovat materiaalivalmistajien kehittämiä kokonaisuuksia, joissa eri materiaalit on valittu toisiinsa sopiviksi.

Erilaiset ohutrappaukset ovat yleistyneet julkisivuissa sekä uudis- että korjaustuotannossa, samoin levyjen päälle tehtävät tuulettuvat ohutrappausjärjestelmät. Eristerappaus vastaa hyvin rakentamisen kiristyneisiin lämmöneristysvaatimuksiin.

Eriste- ja levyrappausten tekniset vaatimukset

Tuulettumattomilla ohut- ja paksurappaus-eristejärjestelmillä verhoiltavien seinien tulee olla ensisijaisesti kiviainespohjaisia. Rakenteet voivat olla valettuja, ladottuja tai paikalla rakennettuja tai elementtivalmisteisia muurattuja rakenteita.

Seinän runkorakenne toimii rappauksen ja lämmöneristeiden kantavana rakenteena sekä monessa tapauksessa myös rakennuksen vaipan ilmatiiviyskerroksena.

Tuulettumattomat ohut- ja paksurappaus-eristejärjestelmät soveltuvat puurunkoisen tai muuta orgaanista materiaalia sisältävän seinärakenteen päällä käytettäviksi pientaloissa ja muissa vastaavissa rakennuksissa. Rakennuksen julkisivujen tulee olla hyvin suojattuja viistosateelta esimerkiksi räystäsrakentein ja julkisivuissa tulee välttää hankalasti tiivistettäviä yksityiskohtia.

Eristerappausjärjestelmät

Eristerappausjärjestelmät koostuvat:

  • lämmöneristeistä rappausalustana
  • lämmöneristeiden ja rappausverkkojen kiinnikkeistä
  • rappausverkoista
  • lämmöneristeiden kiinnitysalustasta ja
  • käytetyistä laasteista.