Rappaus

Käsitteet

Rappaus
Pintakäsittely, jossa laastia käyttäen pinnalle saadaan tarvittava tasaisuus ja ulkonäkö. Rappauksella voi olla myös suojaavia vaikutuksia. Rappaus tehdään yhtenä tai useana rappauskerroksena käsityövälineillä tai koneellisesti.

Rappausalusta
Rapattavaksi tarkoitettu pinta, johon rappaus kiinnittyy.

Tartuntarappaus
Alin rappauskerros, jonka tarkoituksena on aikaansaada luja tartunta ja lisätä täyttörappauksen tartuntapintaa rappausalustaan sekä tasata alustan imua. Toimii myös päälle tulevien rappauskerrosten alustana.

Täyttörappaus
Tartuntarappauksen päälle tuleva, kolmikerrosrappauksen paksuin osa, joka tasaa alustan epätasaisuudet ja toimii pintarappauksen alustana.

Pintarappaus
Uloin rappauskerros, joka muodostaa rappauksen lopullisen pinnan tai sopivan alustan jatkokäsittelylle.

Kolmikerrosrappaus
Kolme rappauskerrosta eli tartuntarappaus, täyttörappaus ja pintarappaus.

Kaksikerrosrappaus
Kaksi rappauskerrosta eli tartunta- tai pohjarappaus ja pintarappaus. Kaksikerrosrappausta käytettäessä pohjan pintamuodot saattavat tietyillä olosuhteilla näkyä rappauksen läpi.

Yksikerrosrappaus
Yhdellä laastityypillä suoraan rappausalustalle tehtävä pintarappaus, jota käytetään kun alusrakenteen kuvio halutaan näkyvän.

Rappausverkko
Rappauksen lujittamiseen ja kiinnittämiseen käytettävä pistehitsattu kuumasinkitty teräsverkko, jota käytetään KS-laasteilla tehtävien kaksi- ja kolmikerrosrappausten (myös eristerappaus) yhteydessä.

Eristerappaus
Ei-kantava julkisivurakenne, joka sisältää lämmöneristeen ja sen päälle tehdyn lujitetun vanhaan seinärakenteeseen, rakennuksen runkoon tai itse lämmöneristeeseen ankkuroidun rappauksen. Eristerappausta voidaan käyttää sekä uudis- että korjausrakentamisessa.

Ohutrappaus
Rappaustapa, joka koostuu lämmöneristeen päälle yhdellä tai kahdella eri laastilla tehdyistä rappauskerroksista, joita ovat tartunta- tai pohjarappaus ja pintarappaus. Eristerappauksissa käytetään kalkkisementti- ja sementtilaasteja tai orgaanisia laasteja.

Kolmikerroseristerappaus
Perinteinen KS-laasteilla tehty rappaustapa, joka koostuu kolmella eri laastilla tehdyistä rappauskerroksista, joita ovat tartunta- tai pohjarappaus, täyttörappaus ja pintarappaus.

Muovipinnoitettu rappausverkko
Rappauksen lujittamiseen käytettävä, laastilla kiinnitettävä muovipinnoitettu lasikuituverkko, jota käytetään esim. ohutrappausten ja sementtilaasteilla tehtävien kaksikerrosrappausten yhteydessä.

Rappauskerros
Samalla laastilla yhdessä tai useassa työvaiheessa tehty kerros.

Rappauskulman vahvike
Rapattavan kulman vahvistamiseen käytettävä, muovista, sinkitystä teräspellistä tai rappausverkosta valmistettu tarvike, joka upotetaan rappaukseen. Eristerappauksissa esimerkiksi sokkelipelti sekä ikkunan pielipellit toimivat rappauskulman vahvikkeina.

Koneellinen rappaus
Laastin levitys rappauspumpulla ja paineilmalla.

Erikoisrappaukset
Perinteisistä laasteista poikkeavilla laasteilla tai tavallisuudesta poikkeavin työmenetelmin tehtyjä rappauksia, joita ovat esim. koriste-, terasti- ja erilaiset kuvioidut rappaukset.

Värillinen rappaus
Värillisen pinnan muodostava rappaus, jossa pintalaasti on usein pigmentoitu (esim. jalolaasti).

Orgaaninen laasti
Laastin sideaineena on pääasiassa erilaisia polymeerejä, esim. silikonimodifioituja akrylaatteja. Orgaanisia laasteja käytetään ohutrappauksissa sekä lämmöneristeiden kiinnittämiseen (ns. liimalaasti).

Epäorgaaninen laasti
Laastin sideaineen on pääasiassa kalkki ja/tai sementti. Laasti voi sisältää pieniä määriä polymeerejä esimerkiksi työstettävyyden ja tartunnan parantamiseksi.