Rappaus

Julkisivun pintakäsittelyt

Rappausten pintakäsittelyllä on tarkoitus antaa julkisivupinnalle haluttu väri ja saada suojaa kastumista ja likaantumista vastaan.

Rappauspintaan saadaan väri joko rappauslaastipintaan levitettävällä maalilla tai läpivärjätyllä pintalaastilla. Maali toistaa pohjarappauslaastin pinnan rakenteen. Värillistä pintalaastia käytettäessä tekstuuri tehdään pintalaastin työstötavalla. Mitä voimakkaampi tekstuuri julkisivussa on, sitä tummemmalta rappaus näyttää.

Väri saadaan rappauksen pinnassa käytettäviin maaleihin ja laasteihin lisäämällä niihin väriaineita, pigmenttejä. Sideaine määrää, mitä pigmenttejä ja millaisina määrinä tuotteessa voidaan käyttää. Sideaine siis sanelee, kuinka peittävä tuote on ja mikä on sen värivalikoima.

Maali tai värillinen pintalaasti ei saa muodostaa julkisivuun liian tiivistä pintaa. Tämän vuoksi pohjarappauksen lujuus ja vesihöyrynläpäisevyys ratkaisevat, mitä maaleja ja värillisiä pintarappauksia sen päällä voidaan käyttää.

Julkisivuun kohdistuvat rasitukset pyrkivät hajottamaan rappausvärin pigmenttejä ja sideaineita. Tämä aiheuttaa värimuutoksia eli väri voi esimerkiksi haalistua, harmaantua tai kellastua pahimmillaan jo muutaman vuoden kuluessa. Rappauslaasteja ja -maaleja valitessa kannattaa tarkistaa, että niiden UV- ja pakkaskestävyys on testattu riittävä pitkällä, vähintään 100 kierroksen mittaisella kokeella.

Värilliset pintarappauslaastit

Värilliset pintarappauslaastit ja terastilaastit ovat värillisiä kalkkisementti- tai sementtipohjaisia laasteja, joissa haluttu väri saadaan aikaan pigmenteillä sekä sopivan värisellä runkoaineella. Terastilaasteissa runkoaine voi olla myös muuta kuin hiekkaa, esimerkiksi värillistä lasia tms. Värillistä runkoainetta käytetään pääasiassa vain terastirappauksissa.

Useimmilla rappaustavoilla värillisellä laastilla saadaan hyvälaatuinen ja kestävä lopputulos. Hiertorappauksessa saattaa kuitenkin syntyä hallitsematonta laikkuisuutta esimerkiksi epätasaisen kuivumisen tai sementtiliiman muodostumisen seurauksena. Silloin pinta on viimeisteltävä maalikäsittelyllä.

Läpäisevät pinnoitteet

Läpäisevillä pinnoitteilla tarkoitetaan yleisesti epäorgaanisia kalkki-, kalkkisementti- ja sementtipinnoitteita sekä silikaattimaaleja. Yleisesti läpäisevien pinnoitteiden käyttö rapatun julkisivun pinnoittamisessa on turvallista ja suositeltavaa.

Kalkkimaali soveltuu parhaiten kalkkirappauspinnoille tai vähän sementtiä sisältäville kalkkisementtirappauspinnoille.

Rasittavissa ilmasto-olosuhteissa tai lujempia kalkkisementti- tai sementtilaasteja käytettäessä rappauspinnan maalaamiseen suositellaan kalkkisementti-, sementti- tai silikaattimaalia. Silikaattimaalin sideaine on vesilasipohjainen, joka kovettuu ilman vaikutuksesta ja sitoutuu myös kemiallisesti rappaukseen.

Kun rapattu julkisivu maalataan uudelleen tai maalattua pintaa korjataan, on erityistä huomiota kiinnitettävä maalityypin valintaan eli selvitetään mitä maalia voidaan käyttää entisen maalipinnan päälle.

Kalkkimaali

Kalkkimaali on perinteinen kolmikerrosrappausten pinnoite. Kalkkimaali soveltuu edelleen parhaiten kalkki- ja kalkkipitoisten kalkkisementtirappausten pinnoittamiseen.

Kalkkisementtimaalit

Kalkkisementtimaalit ovat hyvin vettä ja vesihöyryä läpäiseviä pinnoitteita, jotka soveltuvat hyvin kalkkisementti- ja sementtirappausten maalaamiseen.

Kalkkisementtimaalien kulutuksenkestävyys on kalkkimaaleja parempi. KS-pinnoitteella maalattu julkisivu muistuttaa kalkilla maalattua pintaa, mutta väristä tulee usein tasaisempi, sillä kalkkisementtimaalit eivät ole niin arkoja työvirheille eikä olosuhteille kuin kalkkimaalit.

Silikaattimaalit

Silikaattimaalit ovat vettä ja vesihöyryä läpäiseviä rapatun julkisivun pinnoitteitta. Silikaattipinnoitteita voidaan käyttää kaikkien rappauspintojen maalaamiseen. Silikaattipinnoitteilla voidaan varmistaa julkisivun tasainen väri, eikä sitä käytettäessä ole härmeriskiä kuten kalkki- ja kalkkisementtipinnoitteilla.

Suojaavat pinnoitteet

Suojaavilla pinnoitteilla voidaan hidastaa julkisivun kastumista sateella sekä vähentää likaantumista ja graffitien tarttumista.

Julkisivun kastumista hidastavien suojaavien pinnoitteiden käyttö edellyttää usein vanhalla julkisivupinnalla olevan vanhan orgaanisen maalipinnan poistamista.

Julkisivurappauksen likaantumista ja graffitien tarttumista vähentäviä pinnoitteita on kahta tyyppiä: suojapinnoite on joko helppo puhdistaa liasta ja graffiteista tai suojapinnoite on helppo poistaa (uhrautuva pinnoite) kuumalla vedellä pois ja uusia. Uhrautuvan pinnoitteen poistaminen rasittaa rappausta.

Orgaaniset pinnoitteet

Orgaaniset pinnoitteet ovat tyypillisesti akryyli- tai akrylaattipinnoitteita. Orgaaniset pinnoitteet muodostavat rappauksen pintaan periaatteessa tiiviin yhtenäisen kalvon, jonka läpi kastuminen ja myös rappauksen kuivuminen estyvät.

Orgaanisia pinnoitteita tulisi käyttää vain silloin, kun julkisivurappaus on aiemmin pinnoitettu orgaanisella pinnoitteella ja orgaanisen pinnoitteen poistaminen rappauspintaa vaurioittamatta on mahdotonta eikä julkisivua voida pinnoittaa silikonihartsimaalilla.