Rappaus

Rakenteen pinnoittaminen

Rakennuksen julkisivun ja sisäpintojen materiaalivalintoihin on monia syitä ja lähtökohtia niin rakennuttajan kuin arkkitehdinkin tavoitteissa. Valintojen taustalla voi olla pyrkimys sovittaa rakennus ympäröivään rakennuskantaan, ilmentää rakennuksen olemuksella sen tehtävää tai tiettyä vaikutelmaa. Yleensä tavoitteena on myös aikaansaada pitkäikäinen, kauniisti vanheneva ja helposti korjattava rakennus.

Rakennuksen ulkomuodon lisäksi pinnan struktuurilla ja värillä on keskeinen tehtävä julkisivun lopullisen ulkonäön saavuttamisessa. Rapattu pinta voidaan käsitellä karkeaksi tai sileäksi monin eri työtavoin. Rapparin ammattitaidolla ja ”käsialalla” on suuri merkitys pinnan ulkonäölle ja tasaisuudelle. Rappauksen ulkonäköä ja karkeutta säädellään myös kiviaineksen koolla.

 

Rappari ja suunnittelija varmistuvat yhteisestä ulkonäkötavoitteesta parhaiten työmallien avulla. Julkisivun väri voidaan tehdä maalaamalla tai värjätyllä pintalaastilla. Arkkitehti valitsee usein lopullisen pinnan struktuurin ja värin paikanpäällä, jossa ympäröivä värimaailma ja todelliset valaistusolosuhteet ovat läsnä.

Pinnoituksen yksityiskohdilla ja erityisesti sadevesien hallitulla johtamisella on keskeinen merkitys julkisivun ulkonäköön sekä rappauksen kestävyyteen. Eri detaljit ovat tärkeä osa hyvää arkkitehtuuria ja arkkitehdin työtä. Pinnoituksen liittyminen räystääseen, sokkeliin, parvekerakenteisiin, ikkunoihin sekä julkisivun mahdollisiin muihin materiaaleihin kuten muurauksiin, kuorielementteihin, levytyksiin tai panelointeihin on suunniteltava huolellisesti. Suunnittelussa on otettava huomioon sekä ulkonäkö että tekninen toimivuus.

Tiili- tai harkkorakenteinen seinä on helppo pinnoittaa. Pinnoitteeksi sopivat kaikki betonin pinnoitteet. Yleisimpiä käsittelytapoja ovat rappaus, ohutrappaus, slammaus, rouhe- ja tasoitepinnoitus sekä maalaus. Luonnollisesti harkkoseinä voidaan verhoilla myös muulla rakennusainekerroksella kuten tiilellä, klinkkerillä tai puulla.

Rapattuja julkisivuja pidetään yleisesti arvokkaina ja kestävinä. Arkkitehtisuunnittelussa tällaisille rakennuksille ja julkisivuille on yleensä asetettu korkeat ulkonäkövaatimukset. Rappauksella on mahdollista antaa julkisivuille erilaisia muotoja ja värejä sekä saada aikaan nykyarkkitehtuurissa suosittuja yhtenäisiä laajoja saumattomia pintoja.

Lisää tietoa rappauksesta löytyy Betoniyhdistyksen kirjoista BY 46 Rappaus ja BY57 Eriste- ja levyrappaus. Kirjoja voi tilata esimerkiksi Rakennustiedon verkkokaupasta.

Tuotteiden valmistajat