Rappaus

Rappausalustat

Rappausalustana eli rapattavana pintana voi muuratun rakenteen lisäksi olla betoni tai tietyt lämmöneristeet. Julkisivurappausten alustan tartuntaominaisuuksien, vedenimukyvyn ja -nopeuden sekä pinnan karkeuden tulee olla rappaustyyppi huomioon ottaen soveltuvia. Myös alustan kosteus- ja lämpötila sekä rappaustyönaikaiset sääolosuhteet on otettava huomioon.

Alustan muodonmuutosten tulee olla riittävän pienet rappauspinnan muodonmuutosominaisuuksiin verrattuna. Alustan halkeilua on pyrittävä rajoittamaan rakenteellisin keinoin. Alustan tulee olla sekä fysikaalisesti että kemiallisesti yhteensopiva käytettyjen rappauslaastien kanssa.

Alustan tulee olla myös pakkasenkestävä ottaen huomioon kosteusrasitus sekä rakenteen ja rappauskäsittelyn vaikutus. Rappauksella ei yleensä voida luotettavasti suojata alustaa pakkasrasitukselta. Ulkoseinärakenne on kokonaisuutena suunniteltava kosteusteknisesti toimivaksi.

Tavallisimpia rappausalustoja ovat poltetuista tiilistä, kalkkihiekkakivistä, kevytbetonista ja kevytsorabetonista muuratut seinät sekä betoniseinät. Näiden lisäksi mineraalivilla sekä solumuovilevy ovat viime vuosina yleistyneet rappausalustoina erityisesti korjausrakentamisessa.