Uutiset

Hiekkaa, kalkkia ja vettä

Weberin kalkkihiekkatiilien tehdas on Saint-Gobain -konsernin ainoa ja se sijaitsee Varsinais-Suomen Kiikalassa – sopivasti soranottoalueiden keskellä, mutta kaukana asutuksesta.

Kahin raaka-aineesta 92 prosenttia on hiekkaa ja loput kalkkia sekä vähäinen määrä vettä.

Kalkkihiekkatiilen valmistus voidaan jakaa neljään osaan: sekoitus, sammutus, puristus ja karkaisu. Kolme tärkeintä asiaa kalkkihiekkatiilien onnistumisessa on hiekkojen laatu ja oikea suhteutus, massan oikea kosteus sekä massan oikea kalsiumhydroksidin määrä.

Koko prosessi sekoituksesta valmiiseen tuotteeseen kestää noin 12 tuntia.

Kiikalan tehtaan tuotanto voi olla tehokkaimmillaan 83 000 kuutiota kahia. Tällä hetkellä kahdessa vuorossa päästään noin 56 000 kuutioon. Kaikki Kiikalassa valmistetut kahi-tuotteet menevät kotimaan markkinoille.

Sovussa ympäristön kanssa

Ympäristötyötä tehdään suunnitelmallisesti ja säännöllisesti. Ympäröivillä maa-ainesten ottoalueilla on useampi toimija, jotka tekevät ympäristöasioissa yhteistyötä.

Kiikalan tehtaalla on muun muassa korvattu raskas polttoöljy nestekaasulla. Yhteistyössä Varsinais-Suomen ELYn kanssa toteutettiin biodiversiteettihanke hiekanottoaluilla 2016–2018.

Ulkopuolisen toimijan tekemä pohjaveden laadun tarkkailu osoittaa, että pohjaveden laatu on säilynyt hyvänä ottotoiminnasta

Ylästön koulun laajennukseen Kahi Facade -julkisivu

Lapin Teollisuusrakennus urakoi Vantaan kaupungille Ylästön koulun laajennusta, jonka julkisivuissa käytetään urakoitsijan ehdotuksesta Kahi Facade -järjestelmää.

Kaikki
Julkinen rakentaminen
Kerrostalot
Korjausrakentaminen
Pientalot
Lisää artikkeleita